ISMA Pedagogik. Inlärning i tiden och balans i tillvaron.